O Inicjatywie

Dostęp do najnowszej
e-infrastruktury

W programie Cyber Poland 2025 zaplanowane jest włączenie superkomputerów do strategicznych zasobów Polski, które mają posłużyć jako narzędzia zaawansowanych symulacji inżynierskich i obliczeń dużej ilości danych. Aby spełnić ambitne założenia w sferze innowacji cyfrowych na rzecz nauki i społeczeństwa informacyjnego Polska musi zapewnić dostęp do najnowocześniejszej e-infrastruktury, w której skład wchodzą superkomputery, a docelowo również komputery kwantowe. To konieczne, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym korzystanie z innowacyjnych narzędzi.

Komputery kwantowe

Komputery kwantowe oparte na kubitach mają potencjał do oferowania ogromnej wydajności obliczeniowej dostępnej dla rozwiązywania zarówno naukowych, jak i praktycznych problemów w skali, która nigdy wcześniej nie była dostępna dla superkomputerów. Zupełnie nowy sposób realizacji symulacji i obliczeń kwantowych będzie umożliwiać przeprowadzenie obliczeń wielkiej wydajności na poziomie przewyższającym moc obliczeniową dostępnych dziś na świecie superkomputerów i daje szanse na rozwiązywanie najbardziej złożonych zadań.

Sieć IBM Quantum Innovation Center

W ramach inicjatywy polskiego węzła obliczeń kwantowych uruchomiony został w PCSS dostęp do sieci komputerów kwantowych IBM Quantum Innovation Center.

Sieć IBM Quantum Innovation Center ma na celu optymalne wykorzystanie potencjału komputerów kwantowych i wykorzystanie ich do rozwiązania realnych problemów.

Organizacje zrzeszone w ramach tej sieci mają dostęp do najbardziej zaawansowanych i nowocześniejszych systemów kwantowych w zasobach chmury firmy IBM. Ekosystem ten jest systematycznie rozwijany przez IBM od wielu lat, a ubiegłoroczna premiera 127-kubitowego komputera IBM Eagle jest kolejnym etapem w drodze do stworzenia ponad 1000-kubitowego systemu. Firma IBM w listopadzie 2022 zaprezentowała komputer kwantowy z procesorem klasy Osprey z 433 kubitami, co jest krokiem milowym do uruchomienia systemu kwantowego Condor już z 1121 kubitami.