Kubit

Podstawową jednostką służącą do przetwarzania informacji w klasycznych komputerach jest bit. Jednym bitem może być stan tranzystora działającego jak prosty przełącznik. Najogólniej mówiąc, logicznej „jedynce” odpowiada wysokie napięcie, a logicznemu „zeru” napięcie niskie. Kwantowym odpowiednikiem klasycznego bitu jako podstawowej jednostki informacji jest kubit. W odróżnieniu od bitu kubit wykazuje naturę kwantową, gdyż może znajdować się w superpozycji dwóch stanów bazowych. Kubit może więc być w obu stanach jednocześnie, np. być jednocześnie trochę bardziej jedynką i trochę mniej zerem.